OMEGA 551

Den automatiska kalibern med rotor, Nr. 13 1959.