OMEGA 561

Den automatiska kalibern med rotor och kalender 561, Nr. 16 1960.