OMEGA 591

Den automatiska kalibern med rotor, Nr. 21 1960.