URBRA Urmakeri
Din Urmakare

Dela härService väggur, bordsur och golvur

Urmakare Sven-Arne Jansson arbetar med JAPY nr. 99080. Urmakare Sven-Arne Jansson arbetar med JAPY nr. 99080. Urmakare Sven-Arne Jansson arbetar med JAPY nr. 99080, brons, Empir. Urmakare Sven-Arne Jansson arbetar med JAPY nr. 99080, brons, Empir.
Bilderna visar arbete med väggpendyl i brons, empir, med urverk från franska JAPY nr 99080.
För att komma till urmakeriets förstasida:
Klicka på den blå logotypraden längst upp.

 

Så här går det till hos URBRA Urmakeri att renovera ett väggur, bordsur eller golvur

När du lämnar in ett väggur till URBRA Urmakeri är alltid fodralet med.
Alla delar som hör till klockan behövs för att kontrollera att allt fungerar när arbetet är klart.

--oo0oo--

Arbetet med att renovera ett väggur börjar med att undersöka funktionen av uret medan det sitter i fodralet.
Jag kollar att det uppför sig som det ska, att det kan gå och slå.
De objekt vi får in är i allmänhet skadade på något sätt och det är i detta skede
jag kan få en klar bild av hur klockan uppför sig
och hur jag ska gå till väga.

Nu är det dags att ta en närmare titt på verket.
Jag demonterar det ur fodralet.
Urverken är monterade på olika sätt i fodralen som även de har olika konstruktion.
Visare och urtavla demonteras såsom bakstycken i vissa fall.
Undersökningen kan ta tid men det är välinvesterad tid,
eftersom det är nu i detta skede jag kan se
hur alla delar fungerar med varandra INNAN alla delarna ligger på bänken.
Alla fel noteras.

Om hjulaxlarnas lagerhål blir slitna så slits de endast åt ett håll, i en riktning.
Det medför att axeln kommer ur läge och en trögning uppstår mellan kuggarna.
Det är oftast orsaken till att klockan stannar
men även trög och klibbig olja tillsammans med metallprtiklar i de minsta hjulens lagerhål.
Axeltapparna kan också vara slitna med djupa spår som bromsar hjulens rotation.
Även rost förkommer i lagren som trögar mycket och förstör axeltappen.

I detta skede kan ett kostnadsförslag (KF) lämnas till kunden.
En idé om vad renoveringen kan komma att kosta.
Således är det en del arbete för att fastställa ett pris och det debiteras enligt prislista.
Om arbetet utförs betalas inget för kostnadsförslag.

Så här såg ett skrivet kostnadsförslag (KF) ut 2014.
Skrivet kostnadsförslag fås på begäran annars meddelas priset per telefon eller e-post.
När kunden godkänt priset kan arbetet börja.

URBRA Urmakeri Kostnadsförslag
Se exempel på ett kostnadsförslag här.


Se priser här.


Det är först nu efter funktionskontroll man "skrider till verket" och demonterar urverket in i minsta detalj.
Alla delar granskas noga och de fel som noterats undersöks ingående.
Urverk i delar

Nu börjar åtgärderna.
Jag polerar alla axeltappar. Därefter kontrolleras funktion och förslitning på nytt.
Slag och gång, en del i taget.
Axeltapp Polering av axeltapp

Gånghaken får sig en omgång på hakpaletterna. Dessa ska vara släta och blanka.
Denna gånghake är inte polerad.
Gåghake

Lagerfodringar byts ut efter behov.
Här behövs åtgärd när axeltappen kan flytta sig i sidled i hålet.
Hålet ska vara helt runt men är här ovalt i sidled.
Lagerhål

Fjädrar blir med tiden slappa och behöver för det mesta bytas ut.
Framförallt när det har sprickor i ändfästet.
Urfjädrar Skada i ändfäste

Ett fjäderbrott kan skada både den som drar upp klockan och själva urverket.
Fjäderbrott uppkommer av materialutmattning hos fjädern då den kan gå av mitt på eller i yttersta ändfästet.
Det kan hända vid uppdragning men även spontant utan att man rör klockan.
Det händer även på nyare fjädrar.
Var försiktig i slutet när fjädern är fullt uppdragen.
Speciellt för franska pendyler som har tunna uppdragsfjädrar där de kan spricka i ytterfästet.
Om klockan stannar när den är fullt uppdragen beror det i allmänhet på att den är sliten i lagren.
Det åtgärdas vid översyn/renovering.

 

Dra alltid tills det tar stopp MEN INTE LÄNGRE!

 

När alla fel är åtgärdade kan rengöringen starta.
(det kan vara många fler fel än de tidigare nämnda)
Jag tvättar urdelar i en specialblandning som urmakare har använt i många år.
Den kallas för Urmakarsoppa.
Den består enbart av naturliga ingredienser såsom:
Vatten, T-sprit, såpa, oxalsyra (rabarbersyra) och ammoniak.
Den tar bort olja och fett men även oxider och "ärg" som bildas på mässing.
Efter tvättning och sköljning i vatten doppas delarna i sprit
för att få bort vattnet i spalter och glipor.
Detta för att förhindra rost på ståldetaljer.
Därefter torkas delarna med varmluft.

Dessa moment förekommer vid alla renoveringar av större ur hos URBRA Urmakeri.

 

Återkommande service - Stödoljning av renoverade ur

När en klocka blivit renoverad är det en god idé att återkomma efter några år
för att förnya oljningen i urverket.
Vi föreslår ett intervall på 5 år för återkommande service av ditt nyrenoverade ur.
Om din klocka oljas vart 5:e år kommer den med stor säkerhet fungera
klanderfritt i många decennier framöver.
Även om ditt ur är helt återställt i nyskick kommer det att slitas.
Om oljan i lagren är fräsch kommer uret att hålla mycket länge
och en ny renovering förhindras inom överskådlig tid.
Kontakta urmakeriet för en återkommande service via vår kontaktsida här.

URBRA Urmakeri - Kontakt

---ooOOoo---

 

Bruksanvisning för väggur
Här är några bra tips som en bruksanvisning för ditt golvur, väggur, bordsur eller årsur.

 

BAYARD 8 DAY - Service


Här kan du läsa om hur ett bordsur BAYARD 8 DAY får service och ny olja.

 

Wikipedia - tidmätningens historia
Bild: Wikipedia

Kulturarv

Vi vill värna om de ur som inte tillverkas längre.
Det finns troligen ganska många ur som kastas men som borde blivit bevarade.
Vi på URBRA Urmakeri och Uttryck HB vill värna om detta kulturarv.
På samma gång värnar vi om ett hållbart samhälle där produkter, som tillverkats med stor inverkan på naturen
och har haft stor förbrukning av resurser, återanvänds och kommer in i kretsloppet igen.
Ett hållbart samhälle behöver hållbara metoder för resursanvändning
och URBRA HB vill bidra till ett hållbart samhälle.


Se Wikipedia om tidmätningens historia här.


 

Här kan du se ett filmklipp på YouTube hur det ser ut när gånghjul och mellanhjul fått nya lager.

 

Några ord om när kunden avböjer åtgärd.

Om kunden backar ur eller att arbetet inte går att slutföra av annan orsak,
t. ex. att reservdelar saknas, betalar kunden för undersökningen eller kostnadsförslaget (KF).
När urverket har undersökts har föroreningar avlägsnats för att se
hur förslitningarna och skadorna ser ut.
Detta kan medföra att klockan går ett tag efter att kunden tagit hem den.
Det betyder inte att felen är åtgärdade och det betyder heller inte att klockan kommer att fortsätta gå.
Det är en naturlig följd av att urverket undersökts noga.
Alla lagerställen som undersökts lämnas utan olja.

 

Även några varnande ord.

De finns en del "händiga fixare" som ger sig på att fixa klockan på egen hand.
Det kan gå bra men det finns risker med det.
Man kan skada sig eller urverket om man inte vet hur det går till att ta isär ett urverk.
Dessutom ska den sättas ihop rätt med justeringar i slagmekanismen.
Det finns också flera olika smörjmedel i detaljhandeln idag,
men de passar inte för klockor och bör undvikas.
Det är inte tillverkade för de speciella förhållanden som en klocka kräver.
Det är heller inte lämpligt att olja en redan sliten och smutsig klocka
eftersom man löser upp gamla föroreningar som kryper in i lagren
och gör att slitaget ökar.

Låt en fackutbildad urmakare ta hand om din klocka!

---ooOOoo---

   

Hos URBRA Urmakeri får Ni alltid de nyaste produkterna

Gå alltid till en utbildad urmakare

   

Skriv ut denna sida här:

   


Antal besökare
Copyright © URBRA HB. Sidan uppdaterad 20200201. webmaster@urbra.se