URMAKERIET PÅ FREDRIKSDALS FRILUFTSMUSEUM

En samling av olika urmakerier som det såg ut 1986

Boken
URMAKAREN FÖRR I VÄRLDEN
FAKTAHÄFTE FRÅN HELSINGBORGS MUSEUM 5

Text     Torgny Fransson
Teckningar   Björn Nelander
Redigering, produktion    Birgitta von Heland

© 1986 Helsingborgs museum, undervisningsavdelningen
ISSN 0282-986XDet kan nämnas att fel troligen smugit sig in i texten som är hämtad från boken "URMAKAREN FÖRR I VÄRLDEN".
Det talas om Amerika-klockor av tillverkning "Waterby", vilket skall vara "Waterbury".
Även nyrenässansur av märket Junghans är av allt att döma av tysk härkomst.
Vidare beskrivs urmakeriverkstaden och ett ovalt bord med maskiner.
Det talas om en "valsmaskin", det skall troligen vara en "välsmaskin" eftersom det är vanligt förekommande i äldre utrustning
och som användes till att snygga till kugghjulständernas toppar när de blivit slitna i något gammalt fickur.
Verkstaden ser inte längre ut som på bilderna eftersom lokalen är delad. En sadelmakare disponerar den delen med fönster som vätter mot gräsmattan.
Anmärkning: URBRA HB.