URBRA Uttryck - Kreativitet på Fredriksdal Helsingborg

Skript, cookie och ActiveX kontroller

Denna webbplats innehåller skript
för att besökare ska kunna dela länkar och att fylla i och skicka epost-formulär.
Även skript för att visa rätt tid och datum på förstasidan.
Webbplatsen skickar ingen information till tredje part för reklam
men använder cookies för att beräkna statistik av besökare via Google Analytics och StatCounter.com.
För funktioner hos "Share" (Add This) och "Facebook" se information på respektive webbplats

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) handlar om
hur personuppgifter får användas och sparas
enligt EUs direktiv som träder i kraft 20180525.
Det nya direktivet ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
De uppgifter URBRA HB sparar är kunders kontaktuppgifter
och vilka klockor kunderna lämnar in.
Avsikten med uppgifterna är endast att vi ska
koppla ett visst objekt till rätt kund,
vidare att kunna kontakta kunden på olika sätt
när ett visst arbete med objektet är slutfört.
Ytterligare för att sammanställa dokumentation över arbete
med inlämnade objekt i ett senare skede
när kunden redan har hämtat hem objektet.
Att kunna fakturera kunder när ett visst arbete eller event är beställt.
Uppgifter lämnas inte ut till någon obehörig eller tredje part.
Här kan du se vilka uppgifter vi sparar:

Namn
Adress
2:a Adress
Telefonnummer och mobilnummer
E-postadress
Jobbtelefon
Arbetsplats
Vilket objekt som lämnas in.   Skriv ut denna sida här:

   


Copyright © URBRA HB. Sidan uppdaterad 20180523. webmaster@urbra.se