Författare Ämne: Det gl?mda barnet i religi?sa milj?er  (läst 4646 gånger)

Utloggad admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Antal inlägg: 55
    • Visa profil
    • URBRA Urmakeri - hemsida
Det gl?mda barnet i religi?sa milj?er
« skrivet: september 07, 2017, 12:12:27 »
Det gl?mda barnet
Hur p?verkas barnen och ungdomarna i religi?sa milj?er?

Som uppv?xt i en frireligi?s milj? ?r min erfarenhet fr?mst d?rifr?n men fr?n ton?ren fick jag ?ven erfarenhet av det som d? kallades statskyrkan men som idag ocks? ?r en frikyrka.
Jag vill tala lite om det gl?mda barnet.
F?r det ?r ofta barnen och ungdomarna som skadas allvarligast i s?dana st?ngda milj?er.
Frikyrkor har sektliknande inslag, i mina religionsvetenskapliga studier p? universitetet talade man faktiskt om att frikyrkor ?r sekter d? det inneh?ller ett exkluderande f?rh?llningss?tt, vi och dom utanf?r kyrkan och ett inkluderande f?rh?llningss?tt med kriterier som man ska uppfylla f?r att vara kristen, d?ribland dop i vatten, dop i anden, f?rbud mot sex innan ?ktenskap och alla dessa icke nedskrivna regler som f?rgar en f?rsamling d?r man ofta har fullst?ndig koll p? sin n?sta.
Jag v?xte upp i Pingstkyrkan, en erfarenhet som jag m?nga g?nger ?nskat att jag hade varit utan men som jag vid m?ten med m?nniskor f?rst?tt kan ge mig en djup f?rst?else f?r andra som lidit p? grund av sin uppv?xt i s?dana milj?er. D? ?r den erfarenheten ov?rderlig.

Barn och ungdomar som v?xer upp i frireligi?sa milj?er och d? talar jag utifr?n egen erfarenhet f?r ofta lida under skam och skuldk?nslor som de inte beh?ver b?ra p?. Pastorer och pr?ster med maktanspr?k och en f?rm?ga att manipulera m?nniskor s?nder ut budskap om m?nniskans otillr?cklighet och ondska, de p?talar g?ng p? g?ng hur d?lig m?nniskan ?r och hur ov?rdig hon ?r, hur smutsig och oren hon ?r och full av synd.
Alla dessa negativa bilder av m?nniskan matas g?ng p? g?ng ut ?ver f?rsamlingen i en frikyrka och det ?r enligt min erfarenhet fr?n olika frikykor ett genomg?ende tema.
Samtidigt erbjuder pastorn eller pr?sten syndernas f?rl?telse. Pastorn eller pr?sten sitter allts? inne med r?ddningen, passande nog tar denne upp detta efter att ha skr?mt slag p? sin f?rsamling och f?rsamlingen kan till och med uppleva det som att pastorn eller pr?sten ?r en hj?lte. M?nga pastorer och pr?ster blir upph?jda med superlativer. De ben?mns ju ocks? s?som Guds representanter p? jorden. Som s?dana kan man ju tycka att de ska b?ra det ansvar som kommer av att vara Guds representant p? jorden men ingalunda.

Det finns m?nniskor som inte orkar b?ra s?dana tunga ok som l?ggs p? fr?n pastorer, pr?ster, ?ldstebr?der och andra auktorit?ra personer inom f?rsamlingar och det kan f? ?desdigra konsekvenser i form av djupa depressioner och till och med sj?lvmord.
Jag undrar om sj?lvmord uppkom n?r religi?sa bruk kom in i historien eller om det fanns ?ven innan? Det ?r en fr?ga som t?l att t?nkas p? en bra stund.
N?r det g?ller barn och ungdomar s? kan man aldrig vara nog f?rsiktig n?r det g?ller vad de uts?tts f?r och det som barn och ungdomar uts?tts f?r i frikyrkor och dylikt borde inte f? f?rekomma. Som barn och som ungdom ska man inte beh?va ta st?llning till tros?sk?dningsfr?gor och tvingas in i n?got som man inte sj?lv har valt och hur sv?rt ?r det inte f?r ett barn eller en ungdom att g? en annan v?g ?n f?r?ldrarnas.

Som ung var jag mycket kritisk till de svavelosande domedagspredikningarna fr?n predikstolen, men samtidigt gick de rakt in i hj?rtat, rakt in i sj?len och jag trodde d? att min kritiska h?llning berodde p? att dj?vulen p?verkade mig att vara kritisk.
Det kanske kan verka underligt att man kan t?nka s? men denna tanke bottnade i det budskap som kom fr?n predikstolen, dj?vulen f?rs?kte alltid enligt pastorerna att f? m?nniskor att tvivla och vara kritiska.
Idag k?nner jag fr?n botten av mitt hj?rta hur fel de hade. Om man nu ska tala om Gud och dj?vul s? var det snarare Gud som fick mig att reagera kritiskt till de svavelosande domedagspredikningarna. Man skr?mde m?nniskor med helvetet om man inte avgjorde sig och var redo. Man visade bland annat en film som heter ?Som en tjuv om natten? vars budskap var att Jesus n?r som helst kunde komma tillbaka och var man d? inte redo och tagit emot Jesus i sitt hj?rta s? kunde man som kvinnan i filmen bli ensam kvarl?mnad p? jorden.
Jag var som 12 eller 13-?ring och s?g denna film med min mamma och hon blev lika r?dd som jag.

Vad ?r det man s?r i dessa barn och ungdomar, jo r?dslor, man s?r r?dslofr?n som v?xer om barnet eller ungdomen inte f?r hj?lp att ta sig d?rifr?n men ett barn eller en ungdom l?mnar s?llan sina f?r?ldrar utan finns kvar i den milj? som skadar.

Det finns ett djupt ansvar som ocks? skulle tas i samh?llet att barn och ungdomar inte ska beh?va uts?ttas f?r skadliga religi?sa milj?er, men det ansvaret kan krocka med religionsfriheten, men vilken religionsfrihet har egentligen barnen och ungdomarna?

Jag kallar min text f?r det gl?mda barnet d?rf?r att inom kyrkan finns en ben?genhet att gl?mma barnet, man fr?gar sig inte hur barnet eller ungdomen kan m? av ett visst budskap vad det f?r f?r psykiska och f?r den delen fysiska konsekvenser av starkt negativ syn p? m?nniskan och dess f?rm?ga att t?nka sj?lv.
F?r det ?r kanske det som ?r det allvarligaste att man f?r m?nniskor att tro att de inte kan t?nka sj?lva utan m?ste lyssna p? auktorit?ra m?nniskor, pastorn, pr?sten eller andra auktorit?ra m?nniskor, man tar ifr?n m?nniskor deras tro p? sig sj?lva, det ?r enligt pastorer till och med en synd att tro p? sig sj?lv f?r man ska ju tro p? Gud enligt dem.

Jag ?r fri fr?n kyrkan idag, fri i tanke och k?nsla, i sj?l och hj?rta, men jag kommer alltid f? arbeta med mina minnen fr?n min uppv?xt i den negativa milj?n inom kyrkan och jag hoppas att det jag skriver ska hj?lpa n?gon att b?rja tro p? sig sj?lv och sina tankar.
Att lita p? att det man upplever som f?rtryckande i religi?sa milj?er och andra milj?er med f?r den delen ?r sant och m?ste beaktas och att man v?gar l?mna s?dana milj?er om det skadar ens person och sj?l.
M?r man d?ligt i religi?sa milj?er s? ?r det n?got som ?r fel och det ska man lita p? och v?nda sig till n?gon utanf?r kyrkan som man kan prata med om sina upplevelser, n?gon som man k?nner f?rtroende f?r. Att prata med n?gon ?r f?ruts?ttningen f?r att man ska f? kraft att ta sig ifr?n s?dana negativa sociala sammanhang f?r man beh?ver n?gon som kan st?tta en p? v?gen f?r det handlar mycket om grupptryck i f?rsamlingarna och mobbningstendenserna ?r stora i s?v?l f?rsamlingarna som inom familjerna om man inte f?ljer det de ?vriga inom f?rsamlingen eller familjen tror p? s? den enskilde beh?ver allt st?d den kan f?.

Min uppv?xt som var mycket negativ p? grund av kyrkan har gjort att jag fr?n djupet av mitt hj?rta f?rst?tt och k?nt hur viktigt det ?r att tala med varandra, att uttrycka sig och sina tankar utan att f? h?ra att det ?r r?tt eller fel, att f? formulera sig fritt och t?nka sj?lv och den milj?n vill jag skapa genom Existensgrupper men ocks? Stilla Retreat som jag nu kommer h?lla i f?r f?rsta g?ngen i augusti.

Det kan aldrig nog understrykas hur viktigt det ?r att se barnen och ungdomarna. De gl?mda barnen som enligt egen erfarenhet m?nga g?nger ?terfinns inom kyrkans v?rld beh?ver uppr?ttelse. Kanske sitter det inom dig som vuxen ett bortgl?mt barn?
Det ?r speciellt bekl?mmande inom den kristna kyrkans v?rld att barnen och ungdomarna p? detta s?tt f?rtrycks och inte f?r utvecklas fritt n?r Jesus just sa ?L?t barnen komma till mig?.
Det ?r s? mycket som ?r fel inom kyrkan att den skulle beh?va b?rja om fr?n b?rjan om den alls ska ha n?gon chans att ?verleva och d? skulle den b?rja med att beakta och aldrig ?verge n?got som totalt verkar ha gl?mts bort idag n?mligen medk?nslan till oss sj?lva.
Att vi faktiskt m?ste b?rja ?lska oss sj?lva innan vi kan ?lska n?gon annan. Att vi beh?ver bli v?r egen b?sta v?n. Men skulle de predika det s? skulle m?nniskor b?rja t?nka sj?lva och den risken vill inte pastorer och dylikt ta f?r d? kan de inte styra ?ver m?nniskor. M?nniskor som t?nker sj?lva ?r of?ruts?gbara och det passar illa i organisationer av olika slag.
Kyrkan ?r ett tillh?ll f?r maktm?nniskor och det ?r viktigt att ha det i ?tanke n?r man befinner sig i kyrkliga milj?er, men det ?r inte alltid l?tt. Man m?ste f? ett avst?nd f?r att klart se vad man befunnit sig i.

Om det sitter ett gl?mt barn inom dig, lyssna p? det, om du ingen har som du kan v?nda dig till f?rs?k lyssna till dig sj?lv och uttryck dig genom ord eller kanske du hellre utrycker dig genom penseln eller andra konstn?rliga uttryck.
Men f?rs?k ocks? finna n?gon att prata med som lyssnar p? vad det gl?mda barnet inom dig varit med om.

Anna-Carin Jansson Rapp text skriven den 17 juli 2013

Hur p?verkas barnen och ungdomarna i religi?sa milj?er? Dela g?rna med dig av dina erfarenheter. Det kan st?tta andra med liknande erfarenheter. Det kan ocks? g?ra att samtal kan bli m?jligt kring detta att vara kyrkskadad eller skadad av andra auktorit?ra milj?er. Det beh?ver inte bara vara kyrkan utan kan ocks? vara andra starkt f?rgade religi?sa eller ideololgiska milj?er, ocks? ateistiska.