URBRA Urmakeri - Forum

Allm?nna ?mnen om klockor => Tankar om tid och tidm?tare => Ämnet startat av: admin skrivet maj 15, 2009, 09:04:27

Titel: Vad ?r tid?
Skrivet av: admin skrivet maj 15, 2009, 09:04:27
Vad ?r tid?
En upplevelse eller ett faktum.
Vi upplever tid olika och tid ?r inte samma sak f?r var och en av oss.
Har man br?ttom g?r tiden snabbt och har man inget att g?ra g?r tiden l?ngsamt.
Vad som p?verkar upplevelsen av tiden verkar vara omst?ndigheterna runt omkring.
Alla s?ger att tiden g?r men ?r det inte bara klockan som g?r? Klockor visar tidens g?ng men g?r verkligen tiden?
Ja det tvistar de l?rde om fortfarande.
N?gon s?ger: Tiden g?r inte, den kommer. En annan s?ger: Tiden finns inte! En tredje s?ger: Tiden ?r f?rflyttning i rummet.
Hur som helst s? upplever vi tid oavsett om den finns eller inte och vi vill s?kert forts?tta att ha klockor som visar att det st?mmer.