URBRA Uttryck - Kreativitet i Röstånga

Dela här FWT Homepage Translator

Start | Urmakeri | Uttryck | Nyheter | Om företaget | Stilla Retreat | Existensgrupp | Konst | Veckans Text | Ordspråk | Varor | Utställningar | Forum | Länkar | Kontakt | Sidkarta


Existensgrupp

Du anmäler dig skriftligen till vår e-post anna-carin@urbra.se
Det går också bra att skriva till oss på adress URBRA HB, Stora Hjortaröd 910, 268 68 Röstånga.

Anna-Carin Jansson Rapp Teolog, Konstnär och samtalsledare

Existensgrupp

Kanske har du som jag erfarenheter av hänsynslösa människor inom kyrkan eller du kanske har erfarenheter från andra sammanhang där auktoritära människor fått dig att tro att du inte får ta plats i den här tillvaron. Existensgruppen är till för dig som bär på sådana erfarenheter och har behov att finna en plats eller ett sammanhang där dina tankar, ditt liv, dina erfarenheter, din röst blir hörd och där du blir sedd tillsammans med andra med liknande erfarenheter.

Existensgruppen är också till för att dela erfarenheter av andlig karaktär där inget ses som felaktigt eller värderas utan där det finns plats för ditt sätt att tro utan att det bedöms eller döms. Existensgruppen är således till för alla sorters tro eller icke-tro, den är till för "egen-tro". För bland det viktigaste som Existensgruppen vill ge är att Du ska finna en plats där det finns utrymme för dig och din tro utan att någon eller något står över dig för att tala om för dig vad som är rätt-fel, gott-ont och bra-dåligt.

Existensgruppen är en värderingsfri zon. Många pratar om värderingar som något positivt men jag har erfarit att just värderingar skadar både människors psyken och relationer. Det skapar också ett avstånd mellan människor då det främjar ett vi-dom tänkande. Om man sätter värderingar istället för människor i första rummet så är risken stor att man skapar schismer emellan människor och avstånd som skadar. När vi möter människor som värderar eller när vi själva värderar så kan vi inte mötas på samma nivå då kommer en av parterna stå över den andra och det är något som ofta förekommer inom kyrkan. Det har i alla fall jag fått erfara.

Ingen ska säga till dig vad du ska/får tro, tycka, tänka eller känna. Det är endast du själv som kan finna din väg. För våra vägar är individuella. Varken kyrkan, gurus eller andra människor ska få lov att få makt över dig. Det är Du själv som har makten i ditt eget liv. Det är du själv som vet vad som är bäst för dig.

Som kyrkskadad vet jag att tilliten är det som främst tagit skada. Då kan det vara svårt att våga möta människor, speciellt i grupp eftersom det är i sådana sammanhang som man blivit skadad men det är endast genom att få en ny erfarenhet som man mår bra av som tilliten kan börja läka igen. Det krävs mod och därför så ska det finnas möjlighet att anmäla sig till ett samtalstillfälle i taget, men man kan givetvis anmäla sig till samtliga samtalstillfällen. Vad gäller betalning så kan man då få dela upp betalningen på två gånger om man är arbetslös, student, pensionär eller är i en svår ekonomisk situation. Eller så kan man helt enkelt anmäla sig till 4 tillfällen i taget.

Det kommer sammanlagt röra sig om att ses vid 8 tillfällen från startdatum. Vid första startdatum bestäms gemensamt de följande 7 tillfällena. Varje startdatum läggs ut här på hemsidan. Så det finns alltid möjlighet till nya grupper och nya tillfällen att få delta i en Existensgrupp. Inget är försent. Det är också en tanke med det då man som kyrkskadad eller annan erfarenhet från hänsynslösa människor ofta fått stå inför ultimatum och där talet om att vara redo innan det är försent skadar och stressar människan. Men här är alltså ingenting försent, utan nya chanser till att delta i en Existensgrupp kommer läggas upp på hemsidan.

Kostnad för ett samtalstillfälle är 675 kr. Kostnad för 8 samtalstillfällen 4000 kr med möjlighet att vid behov dela upp betalningen på två gånger, 2000 kr vardera tillfälle.
Observera alltså att om man anmäler sig till ett samtalstillfälle så finns inga krav till fortsatt deltagande. Intresseanmälan är endast bindande för det tillfälle som man anmäler sig till. Man kan också anmäla sig till 4 samtalstillfällen i taget. Valet är ditt.
Observera att kostnaden vid intresseanmälan till 4 eller 8 tillfällen ger reducerat pris.

Startdatum för deltagande i en Existensgrupp kommer ligga en lördag i månaden.

Vi försöker vid lämpligt väder ta en promenad någon gång under träffen om det är möjligt för alla deltagare att göra det. Det ska i alla fall finnas möjlighet att sträcka på benen och i vart fall gå ut och ta in den omgivande miljön som är både stilla och storslagen. Vi bjuder på kaffe eller te. Om man vill/behöver äta något under tiden vi ses så är man välkommen att ta med det. Lämpliga skor/stövlar kan man ta med ifall det blir en promenad.

Gruppen kommer som flest ha cirka 8 deltagare.
Viktigt att poängtera är att det inte är någon samtalsterapi.
Existensgruppen är till för ditt uttryck, men jag kommer också dela med mig av mina uttryck genom texter jag skrivit under Veckans text som du kan finna på vår hemsida www.urbra.se och andra texter jag skrivit angående frågor som rör vår existens. Jag kommer också att utgå från bland annat Karen Armstrong, författare och religionshistoriker, tidigare nunna. Hon valde att lämna nunnelivet.

Min utbildning:
Religionsvetenskapligt program vid Göteborgs och Linköpings universitet.
Tog ut en Teologie kandidatexamen vårterminen 2004.
De flesta läser religionsvetenskapligt program för att bli religionslärare eller präster men jag vill använda min utbildning till att hjälpa människor som skadats av kyrkan. Genom min utbildning har jag bland annat fått kompetens att hantera tros- och livsåskådningsfrågor, genom religionspsykologin har jag sett studerat individens/kollektivets förhållande till religion som kan se väldigt olika ut och hur religion påverkar människan psykologiskt och hur religiös utveckling kan se ut där människan ofta genomgår en kamp i sitt andliga sökande. I religionssociologi har jag studerat hur religionen påverkat samhället och vise versa, hur samhället blivit alltmer sekulariserat samtidigt som fundamentalistiska rörelser växer. Filosofiskt har jag studerat religion på ett djupt plan i ämnet religionsfilosofi. Jag har läst kristendomens historia och bland annat studerat pingströrelsens framväxt och de strider som förts inom den. Vidare har jag studerat gamla testamentet. De nytestamentliga texterna har jag studerat utifrån den grekiska grundtexten och sett på hur olika man kan översätta och att det inte är givet att Bibelöversättningen ska se ut som den gör idag. Det är helt beroende på den/de som översätter och givet är det så att tolkningen beror på vem som tolkar. Jag har också lärt mig hantera etikfrågor. Det stora fokus som läggs på moral inom t ex kyrkan det vill säga dogmer/regler borde som jag ser det istället ligga på etik det vill säga hur vi är mot varandra och hur det påverkar.

I min uppsats skrev jag om mystikens roll för dagens människor med särskild tonvikt vid Johannes av Korsets mystik. Jag hade en tes om att mystik och andlighet i stort fått en undanskymd roll i kyrkan i väst och att detta är en av anledningarna till att deltagandet i kyrkan är så lågt medan New Age växer (uppsatsen är skriven höstterminen 2003). Mystik kan man finna i nyandlighet och mystiken är oberoende av institutioner då den handlar om den enskilda människans religiösa erfarenheter/upplevelser. I och med upplysningen blev teologin dogmatisk, tidigare byggde den på metoden att ställa frågor och den metoden uppmuntrade det andliga sökandet. Mystiken passar den individualiserade människan i dagens samhälle. Det handlar om den enskilda människans möte med det "heliga" vilket är oberoende av yttre auktoriteter såsom institutionaliserad religion. De mystika erfarenheterna det vill säga människans möte med exempelvis Gud är alla religioners centrum och det gör att människor med olika religiositet kan kommunisera med varandra. Min uppsats heter: Mystikens roll för dagens människor med särskild tonvikt på Johannes av Korsets mystik

Det finns något som förenar de olika religionerna och det är den enskilda människans möte med det gudomliga/andliga. I vårt sökande är vi lika även om de religiösa formerna skiljer sig åt. Så istället för att se murar mellan olika religioner eller icke-religiositet så kan vi mötas i att vi är människor som har att hantera meningen med vårt liv och den meningen är det bara vi själva som kan komma fram till.

Den viktigaste kunskapen för att nå kunskap är självkännedom, vi behöver förstå vad som färgat oss och gjort oss till dem vi är idag för att ha en förståelse för varför vi tolkar såsom vi tolkar. Hur mycket vi än studerar är det alltid självkännedom och personlig mognad som är det viktiga och den når vi människor ofta genom kriserna vi går igenom i livet. Så till dig som är kyrkskadad vill jag säga att det inte enkom är negativt det du nu går igenom, det gör att du också upptäcker dig själv då du blir tvungen att se tillbaka på det som varit och hur det påverkat din tro och tillit. Det är i alla fall min erfarenhet. Du behöver aldrig släppa din tro för den är din oberoende av yttre auktoriteters bemötande av dig.

Min kyrkliga erfarenhet:
Är uppväxt i Pingstkyrkan, konfirmerad i missionskyrkan och sjungit i kör i svenska kyrkan. Vid 29 års ålder valde jag att gå ur Pingstkyrkan. För några år sedan hade jag en projektanställning i svenska kyrkan som församlingspedagog. Blev under den anställningen mobbad vilket resulterade i sjukskrivning. När projektanställningen avslutades valde jag att sluta söka uppdrag i svenska kyrkan. Sedermera blev jag istället egenföretagare tillsammans med min man Sven-Arne Jansson i URBRA HB.

Platsen för samtalen blir där vi bor och arbetar. Nämligen Stora Hjortaröd 910 Röstånga. Vi bor på en höjd (drygt 100 meter över havet) så rummet vi vistas i har en underbar utsikt över fälten och de böljande kullarna och här är en märklig kraftfull plats att vara i. Ingenstans har jag till exempel upplevt att fullmånen haft en sådan styrka och ingenstans har jag sett så många stjärnor på stjärnhimlen. Här finns både kraftfull styrka och en oändlig stillhet svår att beskriva i ord.

För långväga deltagare kan finnas möjlighet till övernattning på Villa Söderåsen, Röstånga Gästgivaregård eller STF Skäralid Vandrarhem.
På Röstånga Gästgivaregård får deltagare 10% rabatt om de bokar hotell, läs mer på deras webbsida som är www.rostangagastgivaregard.se
På Villa Söderåsen får deltagare i Existensgrupp 15% rabatt på boende i anslutning till Existensgrupp (behöver man övernatta 2 nätter får man 15% rabatt på hela bokningen).
Villa Söderåsen är ett Bed & Breakfast. Priserna som står skrivna på www.villasoderasen.com är gällande och deltagare i Existensgrupp får alltså 15% rabatt på de B&B priser som anges.
Bokning sker via mail till: info@villasoderasen.com
OBS! Vid bokning med rabatt gäller att deltagare ska visa upp en bekräftelse från oss att de ska delta i Existensgrupp för att få rabatt.

Intresseanmälan sker senast 14 dagar innan samtalstillfället via e-post anna-carin@urbra.se eller via brev till URBRA HB Stora Hjortaröd 910, 268 68 Röstånga. I din intresseanmälan skriver du förnamn, efternamn, adress och mobilnummer samt om du behöver en bekräftelse från oss att du ska delta i Existensgrupp för att få rabatt på boende på Röstånga Gästgivaregård eller Villa Söderåsen. Därefter skickas fakturan till dig, betalningsvillkor 10 dagar.

Intresseanmälan är bindande för det eller de tillfällen du väljer att delta i.
Om du har frågor kan du lättast nå mig via mejl anna-carin@urbra.se
Välkommen att uttrycka dig tillsammans med andra!

P.S Observera att det finns ett forum på vår hemsida www.urbra.se där du kan skriva och samtala om livet. Där läggs också de senaste Veckans text in om man vill skriva och kommentera det jag tagit upp i dem. Veckans text finner du också på vår hemsida om du vill dela med andra på exempelvis sociala medier. Vårt företag har också en facebook-sida där Veckans text läggs ut. Varmt välkommen att kommentera och samtala.

Varma hälsningar
Anna-Carin Jansson Rapp

   

Välkommen att läsa intervjun med Anna-Carin Jansson Rapp från den 1 november 2017 angående Existensgrupp för kyrkskadade som gjordes av Jonas Lundin för Papperstidningen Landskrona Svalövsbygden:

https://www.papperstidningen.se/2017/11/existensgrupp-ska-hjalpa-kyrkskadade/

Stora Hjortaröd Röstånga

   

   

Välkommen att läsa texter av Anna-Carin Jansson Rapp under Veckans text:

Veckans text

   

Stilla Retreat

En andningspaus för själen
Ett stilla samtal tillsammans med Anna-Carin Jansson Rapp

   

   

Kontakt

Skriv gärna något till oss!
E-mail eller i gästboken:
Se kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Forum

Länk till URBRA HB - Forum.
Forumet är till för alla som vill skriva om personliga ting och tankar.
Där finns inlägg om urmakeri, konst, texter och tankar om livet.

URBRA HB - Forum

Så här registrerar du dig på forumet. Klicka här!
(en PDF öppnar sig ett nytt fönster/flik)

   

Skriv ut denna sida här:

   

Följ oss på
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

URBRA HB på facebook        URBRA HB på twitter        URBRA HB på YouTube        URBRA HB på Instagram

Eller vår sida för Forum


Start | Urmakeri | Uttryck | Nyheter | Om företaget | Stilla Retreat | Existensgrupp | Konst | Veckans Text | Ordspråk | Varor | Utställningar | Forum | Länkar | Kontakt | Sidkarta

Dela här Bookmark and Share     Antal besökare
Copyright © URBRA HB. Sidan uppdaterad 20200117. webmaster@urbra.se